Zaměstnanci (2023/2024)


Ředitelka školy:
RNDr. Michaela Bubíková

Třídní učitelé:
I. třída – Mgr. Barbora Bulová
II. třída – Mgr. Lenka Halová
III. třída – Mgr. Ilona Foralová
IV. třída – Mgr. Mária Reguliová
V. třída – Mgr. Iva Sedláčková

Asistent pedagoga:
Jana Peclová
Andrea Zemánková
Viktorie Sekaninová

Školní družina:
Bc. Petra Štefková
Magdaléna Klašková
Jana Peclová

Školní psycholog:
Mgr. Irena Zigmanová

Speciální pedagog:
Mgr. Zdeňka Wajdová

Techničtí zaměstnanci:
školnice – Jana Sigmundová
administrativa – Jana Peclová