Ředitelka školy:
RNDr. Michaela Bubíková

Třídní učitelé:
I. třída – Mgr. Ilona Foralová
II. třída – Mgr. Alexandra Ševčíková
III. třída – Mgr. Lenka Halová
IV. třída – Mgr. Ilona Martišková
V. třída – Mgr. Iva Sedláčková

Asistentky pedagoga:
Jana Peclová
Mgr. Lucie Horáková

Školní družina:
Bc. Petra Štefková
Magdaléna Klašková

Školní psycholog:
Mgr. Irena Zigmanová

Ostatní zaměstnanci:
školnice – Jana Sigmundová
administrativa – Jana Peclová