Základní škola


Naše škola je plně organizovanou základní školou s prvním stupněm. Ve škole se učí přibližně 80 žáků v 5 samostatných třídách. Součástí školy je školní družina, mateřská škola a školní jídelna.

Ve škole převažuje vstřícná, přátelská, téměř rodinná atmosféra. Individuální přístup je u nás samozřejmostí. Díky menším počtům žáků v ročníku můžeme zohledňovat specifické vzdělávací potřeby žáků a rozvíjet maximálně jejich potenciál. Žáky vedeme k samostatnosti, ale i schopnosti spolupracovat s ostatními a vzájemně si pomáhat. Učíme je toleranci jinakosti, vzájemnému respektu a ohleduplnosti. Záleží nám na tom, aby se žáci ve škole cítili bezpečně, a proto běžně zařazujeme aktivity na podporu dobrých vztahů ve třídě a snažíme se žáky naučit přijímat zodpovědnost za své chování a jednání.