Režim školy


7.30 h – otevření budovy ZŠ
7.45 h – uzamčení budovy ZŠ

Začátek vyučování je v 7.50 h

1. vyuč. hodina 7.50 – 8.35 h
přestávka 8.35 – 8.45 h
2. vyuč. hodina 8.45 – 9.30 h
velká přestávka 9.30 – 9.45 h
3. vyuč. hodina 9.45 – 10.30 h
přestávka 10.30 – 10.40 h
4. vyuč. hodina 10.40 – 11.25 h
přestávka 11.25 – 11.35 h
5. vyuč. hodina 11.35 – 12.20 h
přestávka 12.20 – 12.25 h
6. vyuč. hodina 12.25 – 13.10 h

Provoz ŠD:
ranní: 6.30 – 7.30 h
odpolední: do 16.00 h