Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

  1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané
  3. problémy se školní docházkou a neprospěchem
  4. prevence školního neúspěchu a rizikového chování

Hlavním cílem ŠPP je vytvářet základnu pro prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování. Zajišťujeme jednak včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků a třídních kolektivů, jednak dlouhodobější práci se žáky, učiteli a třídními kolektivy.

Členové školního poradenského pracoviště – kontakty a konzultační hodiny:
(konzultaci doporučujeme vždy předem domluvit telefonicky nebo emailem, lze domluvit i jiný čas)

Školní psycholog
Mgr. Irena Zigmanová – irena.zigmanova@skolakobylnice.cz, 724 689 086 – pokud nezvedá telefon, volá zpět
Pracovna ŠP/L, stará budova 1.patro, konzultační hodiny: úterý 7:45 – 9:30, ve škole je přítomná v úterý a ve středu

Školní speciální pedagog – logoped
Mgr. Zdeňka Wajdová – wajdova.mslogo@gmail.com, 732 939 548 – pokud vám nebude moci zvednout telefon, ráda si přečte SMS 🙂
Pracovna ŠP/L, stará budova 1.patro, konzultační hodiny: po dohodě, ve škole je přítomná ve čtvrtek a v pátek

Výchovný poradce
RNDr. Michaela Bubíková – zs.kobylnice@atlas.cz, 608 173 658
ředitelna, stará budova 1.patro, konzultační hodiny: po dohodě

Školní metodik prevence
Mgr. Ilona Foralová – i.foralova@centrum.cz, 775 322 700
3. třída, nová budova 1.patro, konzultační hodiny: po dohodě