Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice oznamuje, že vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, na 17.9. 2021 ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

V Kobylnicích, 6.9.2021

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy