Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice oznamuje, že vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, na 4.11. 2021 ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky vody.

V Kobylnicích, 1.11.2021

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy