Organizace prvního týdne základní školy

Středa 1.9.
– ranní družina bude v provozu od 6:30 hod.
– testování dětí proběhne v 7:50 – 8:10 hod.
– slavnostní zahájení nového školního roku: 8:10 – 8:40 hod.
– od 8:40 hod. se koná třídní schůzka pro rodiče prvňáků (rodiče musí mít respirátor po celou dobu pobytu ve škole)
– v 8:40 hod. žáci školy odchází domů nebo čekají na oběd ve ŠD
– pro pobyt ve ŠD musí mít dítě potvrzení od rodičů s přesným časem odchodu domů – ve společných prostorech musí mít děti roušku

Čtvrtek 2.9. a pátek 3.9.
– třídy budou se svoji třídní učitelkou a poté odchází na oběd:
I. třída – v 11:20 hod.
II. třída – v 11:35 hod.
III. třída – v 11:50 hod.
IV. třída – ve 12:05 hod.
V. třída – ve 12:20 hod.
– po obědě jdou děti do školní družiny nebo odchází domů

Od pondělí 6.9.
bude probíhat výuka podle rozvrhu.


Všichni žáci mají na středu 1.9.2021 přihlášený oběd. Pokud dítě na oběd nepůjde, oběd se musí odhlásit do pátku 27.8.2021.

 

V Kobylnicích, 23.8.2021

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy