Výsledky voleb do školské rady ZŠ Kobylnice

V úterý 22.6. proběhly volby za pedagogické pracovníky naší školy a ve čtvrtek 24.6. za zákonné zástupce našich žáků.

Do školské rady byli zvoleni a po dobu následujících tří let bude pracovat školská rada v tomto složení:

za zákonné zástupce žáků – paní Ludmila Horáková

za pedagogické pracovníky školy – Mgr. Lenka Halová

za zřizovatele – paní Alena Ulbrichová.

Děkuji všem za účast ve volbách

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy