Volby do školské rady

Na čtvrtek 24.6.2021 vyhlašuji volby do školské rady Základní školy a Mateřské školy Kobylnice.

Volby proběhnou ve škole, kde bude umístěna volební urna. Volební lístky obdrží rodiče od třídních učitelů svých dětí.

Návrhy na kandidáty lze podávat nejpozději do 10.6.2021.

Školská rada se při své činnosti řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Kandidáty na členy do školské rady se mohou stát zákonní zástupci žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

 

V Kobylnicích 21.5.2021

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy