Výsledky zápisu do MŠ

V souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2104 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační čísloRozhodnutíRegistrační čísloRozhodnutí
M 01/21nepřijat/aM 13/21přijat/a
M 02/21přijat/aM 14/21nepřijat/a
M 03/21přijat/aM 15/21přijat/a
M 04/21přijat/aM 16/21nepřijat/a
M 05/21nepřijat/aM 17/21přijat/a
M 06/21nepřijat/aM 18/21nepřijat/a
M 07/21přijat/aM 19/21přijat/a
M 08/21přijat/aM 20/21přijat/a
M 09/21přijat/aM 21/21nepřijat/a
M 10/21přijat/aM 22/21přijat/a
M 11/21přijat/aM 23/21přijat/a
M 12/21nepřijat/a

Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude vydáváno v pondělí 24.5. 2021 od 16 do 17 hod v budově základní školy. Zvoňte, prosím, na ředitelku školy.

V Kobylnicích, dne 20.5.2021

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy