Dodatečný zápis do 1. ročníku

V souladu s ustanovením § 36, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 pod přidělenými registračními čísly.

 

Registrační číslo Rozhodnutí
18/21 přijat/a

V Kobylnicích, dne 27.4.2020
 

Registrační číslo Rozhodnutí
14/21 odklad

V Kobylnicích, dne 3.5.2020
 

Registrační číslo Rozhodnutí
19/21 přijat/a

V Kobylnicích, dne 13.5.2020

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy