Zápis dětí do mateřské školy

na školní rok 2021/2022
se koná od 3.5. do 14.5. 2021

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením se zápis uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Jak postupovat?
Stáhněte si potřebné formuláře ZDE – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, k žádosti přiložte potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte a kopii rodného listu dítěte.

Vše pak dodejte některým z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy (ID je zq7oi2)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
  • poštou nebo do schránky školy
  • osobním podáním po předchozí domluvě (telefonicky nebo e-mailem)

Po obdržení přihlášky vám zašleme potvrzující e-mail s registračním číslem, pod kterým je žádost o přijetí vedena. Jestli bylo Vaše dítě přijato, se dozvíte na webových stránkách školy a ve vývěsce před školou (v seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly).
Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 26. 5. 2021.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání zapsaných dětí a jejich rodičů.