Výsledky zápisu do 1. třídy

V souladu s ustanovením § 36, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2104 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační číslo Rozhodnutí
01/21 přijat/a
02/21 přijat/a
03/21 přijat/a
04/21 přijat/a
05/21 přijat/a
06/21 přijat/a
07/21 přijat/a
08/21 přijat/a
09/21 přijat/a
10/21 přijat/a
11/21 přijat/a
12/21 přijat/a
13/21 přijat/a
14/21 přerušení
15/21 přijat/a
16/21 přijat/a
17/21 odklad

 

V Kobylnicích, dne 26.4. 2021

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy