Organizace provozu mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 nabízíme našim dětem možnost účastnit se vzdělávacích aktivit v mateřské škole za následujících podmínek:

Zákonný zástupce dítěte vyjádří zájem o docházku do školy.

Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení, které je k dispozici na webu školy (ZDE) a které předá při nástupu dítěte do školy. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve škole umožněna.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 

V Kobylnicích, 4.5.2020                                                                         RNDr. Michaela Bubíková