Zápis do 1. ročníku

V souladu s ustanovením § 36, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační číslo Rozhodnutí

01/20

přijat/a

02/20

přijat/a

03/20

přijat/a

04/20

přijat/a

05/20

přijat/a

06/20

přijat/a

07/20

přijat/a

08/20

přijat/a

09/20

přijat/a

10/20

přijat/a

11/20

přijat/a

12/20

přijat/a

13/20

přijat/a

14/20

přijat/a

15/20

přijat/a

16/20

přijat/a

17/20

přijat/a

18/20

přijat/a

19/20

přijat/a

 

V Kobylnicích, dne 28.4. 2020

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy