Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2020/2021
se koná od 2.5. do 15.5. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením se zápis uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Jak postupovat?
Stáhněte si potřebné formuláře – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Čestné prohlášení k očkování a vyplňte je. Přiložte kopii očkovacího průkazu dítěte (není potřeba návštěva a potvrzení dětského lékaře) a rodného listu dítěte. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy v části Mateřská škola, v sekci Zápis k předškolnímu vzdělávání.

Vše pak dodejte některým z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy (ID je zq7oi2)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
  • poštou nebo do schránky školy
  • osobním podáním po předchozí domluvě (telefonicky nebo e-mailem)

Po obdržení přihlášky vám zašleme potvrzující e-mail s registračním číslem, pod kterým je žádost o přijetí vedena. Jestli bylo Vaše dítě přijato, se dozvíte na webových stránkách školy a ve vývěsce před školou (v seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly).
Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 27. 5. 2020.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání zapsaných dětí a jejich rodičů.