Zápis dětí do 1. třídy

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
na školní rok 2020/2021
se koná od 7.4. do 21.4. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením se zápis uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na webových stránkách školy v části Základní škola, v sekci Zápis do 1. třídy.

Podání žádostí je možné následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (ID je zq7oi2)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
  • poštou nebo do schránky školy
  • osobním podáním po předchozí domluvě (telefonicky nebo e-mailem)

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání zapsaných dětí a jejich rodičů