Vedoucí učitelka – Jana Georgiadisová

Učitelky:
Jaroslava Jeřábková
Alena Dokoupilová
Jana Koutská
Mgr. Zuzana Křížová

Školnice – Jana Kramářová