Organizace režimu dne


Třída “Motýlci”

6.30 – 9.20
zájmové hry, pohybové činnosti dle zájmu dětí, spontánní nebo řízené aktivity, komunikativní a diskusní kruh, hygiena, dopolední svačina
9.20 – 11.20
pobyt venku
11.20 – 12.30
hygiena, oběd
12.30 – 14.00
odpočinek na lehátku, klidový režim
14.00 – 16.00
hygiena, odpolední svačina, spontánní nebo řízené aktivity, zájmové a pohybové činnosti dětí

Třída “Berušky”

6.30 – 9.30
zájmové hry, pohybové činnosti dle zájmu dětí, spontánní nebo řízené aktivity, komunikativní a diskusní kruh, hygiena, dopolední svačina
9.30 – 11.30
pobyt venku
11.30 – 12.40
hygiena, oběd
12.40 – 14.00
odpočinek na lehátku, klidový režim
14.00 – 16.00
hygiena, odpolední svačina, spontánní nebo řízené aktivity, zájmové a pohybové činnosti dětí