Zápis do 1. ročníku – doplnění

V souladu s ustanovením § 36, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační čísloRozhodnutí
3/23přijat/a
19/23přijat/a

V Kobylnicích, dne 2.6.2023

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy