Výsledky zápisu do MŠ

V souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační čísloRozhodnutíRegistrační čísloRozhodnutí
M 01/23přijat/aM 10/23nepřijat/a
M 02/23přijat/aM 11/23nepřijat/a
M 03/23přijat/aM 12/23přijat/a
M 04/23přijat/aM 13/23přijat/a
M 05/23přijat/aM 14/23přijat/a
M 06/23nepřijat/aM 15/23přijat/a
M 07/23přijat/aM 16/23nepřijat/a
M 08/23nepřijat/aM 17/23přijat/a
M 09/23přijat/aM 18/23přijat/a

Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude vydáváno ve středu 7.6. 2023 od 15:00 do 16:00 hod. v budově základní školy. Zvoňte prosím na ředitelku školy.

V Kobylnicích, dne 1.6.2023

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy