Organizace začátku školního roku v ZŠ

Čtvrtek 1.9.
– ranní družina bude v provozu od 6:30 hod.
– slavnostní zahájení nového školního roku: 8:10 – 8:40 hod.
– od 8:40 hod. se koná třídní schůzka pro rodiče prvňáků
– v 8:40 hod. žáci školy odchází domů nebo čekají na oběd ve ŠD
– pro pobyt ve ŠD musí mít dítě potvrzení od rodičů s přesným časem odchodu domů

Pátek 2.9.
– třídy budou se svoji třídní učitelkou a poté odchází na oběd:
I. třída – v 11:20 hod.
II. třída – v 11:40 hod.
III. třída – v 11:40 hod.
IV. třída – ve 12:00 hod.
V. třída – ve 12:00 hod.
– po obědě jdou děti do školní družiny nebo odchází domů

Od pondělí 5.9.
bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Všichni žáci mají na čtvrtek 1.9.2022 přihlášený oběd. Pokud dítě na oběd nepůjde, oběd se musí odhlásit do pátku 26.8.2022.

V Kobylnicích, 22.8.2022

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy