Mimořádný zápis

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOBYLNICE PRO CIZINCE S VÍZOVÝM ŠTÍTKEM – UPRCHLÍKY Z UKRAJINY

Ředitelka školy, která zřizuje Základní školu a Mateřskou školu Kobylnice, vyhlašuje termín zvláštního zápisu do 1. ročníku (dle zákona LEX Ukrajina), na které se vztahuje povinné vzdělávání.

Své dítě můžete přijít zapsat dne 29. 6. 2022 v čase od 13.00 do 15.00 do budovy základní školy.

Nezapomeňte si vzít veškerou dokumentaci – doklady o totožnosti dítěte a rodiče. Žádost o přijetí vám pomůžeme vyplnit na místě. Pokud má dítě doklady z předchozího základního vzdělávání, prosím doneste také.

V Kobylnicích, 20.6.2022

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy