Zápis do 1. ročníku

V souladu s ustanovením § 36, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační čísloRozhodnutí
01/22přijat/a
02/22přijat/a
03/22odklad
04/22přijat/a
05/22přerušení řízení
06/22přijat/a
07/22přijat/a
08/22odklad
09/22přijat/a
10/22přijat/a
11/22přijat/a
12/22přijat/a
13/22přijat/a
14/22přijat/a
15/22přijat/a
16/22přijat/a
17/22přijat/a

V Kobylnicích, dne 22.4.2022

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy