Zápis dětí do mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2022/2023

se koná v úterý 10. 5. 2022 v době od 14,00 do 16,00 hod.

Před návštěvou školy si >>zde<< stáhněte formuláře potřebné k zápisu (tj. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Vyjádření dětského lékaře).

V případě, že nemáte možnost tisku, můžete si formuláře vyzvednout v mateřské škole v pondělí 2.5.2022 od 14,00 do 15,30 hod.

Vyplněné formuláře doneste v den zápisu tj. 10.5.2022 od 14 do 16 hodin do ředitelny školy. S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.