Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ČR bude od 4. ledna 2021 upraven provoz naší školy.

Výuka žáků 1. a 2. ročníku bude probíhat beze změn prezenčním způsobem. V provozu bude školní družina (ráno od 6,30 h, odpoledne do 16,00 h) a školní jídelna. Žáci 1. a 2. ročníku mají od 4. 1. automaticky přihlášené obědy.

Výuka žáků 3. – 5. ročníku bude probíhat distančním způsobem. Žáci 3. – 5. ročníku mají od 4. 1. automaticky odhlášené obědy. I nadále nabízíme dětem možnost stravování za dotovanou cenu. Výdej obědů je možný do vlastních jídlonosičů od 11h do 12h u zadního vchodu do jídelny. Jídlonosič je nutné donést od 7h do 8h. Máte-li zájem, aby vaše dítě odebíralo obědy ze školní jídelny v od 4. 1. do 23. 10., nahlaste se u vedoucí školní jídelny ve čtvrtek 31. 12. do 12.30 hodin.

Pokud potřebujete zapůjčit na on-line výuku notebook, kontaktujte p. Peclovou nebo ředitelku školy. Notebooky je možné vyzvednout ve škole ve čtvrtek 31.12. nebo v pondělí 4.1. od 8 do 8,30 hodin po předchozí domluvě.

RNDr. Michaela Bubíková, ředitelka školy