Informace k výuce od 30. 11.

Vážení rodiče,

na základě informace ministerstva školství oznamuji, že od pondělí 30. listopadu 2020 dojde k obnovení prezenční výuky žáků celé školy.

Žáci budou nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (během výuky, v družině, ve školní jídelně) s výjimkou konzumace jídla. Z tohoto důvodu bude každý žák vybaven alespoň 2 čistými rouškami na den a pokud možno uzavíratelným sáčkem na použité roušky. V případě, že dítě roušky zapomene, dáme mu jednorázové roušky a vás poprosíme o příspěvek 10 Kč za kus.

Třídy budou dostatečně větrány o přestávkách i v hodinách – vybavte děti teplejším oblečením, nejlépe mikinou se zipem, aby si ji mohly opakovaně oblékat a sundávat.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který platí od začátku školního roku, s několika drobnými výjimkami:

  • tělesná výuka bude probíhat formou procházek, pobytem na dvoře nebo zahradě
  • v hudební výchově se nebude zpívat, ale zpěv nahradí jiné hudební aktivity
  • poslední hodiny budou někdy zkráceny asi o 10 minut (viz rozpis časů obědů)

 
Školní družina bude v provozu od 6,30 hodin tak, že žáci budou ve svých třídách pod dohledem vychovatelek (žáci z jednotlivých tříd se nemohou slučovat ani jinak prolínat). Je tedy vhodné, aby si děti donesly knihu, časopis… Žáci, kteří mají třídu ve staré části budovy, budou zvonit na I. třídu. Žáci, kteří mají třídu v nové části budovy, budou zvonit na II. třídu.

Z personálních důvodů bude odpolední družina pro 1. a 2. ročník do 16 hodin, pro 3. ročník do 15 hodin.

Ráno bude škola otevřená od 7,30 hodin, Žádáme rodiče, aby upozornily své děti, aby se zbytečně neshlukovaly před školou, ale vstupovaly postupně do školy tak, jak přijdou ke škole. Po vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce, co nejrychleji se přezují, svléknou a odcházejí do svých tříd.

 

Rozvrh obědů:

I. II. III. IV. V.
PO 11,30 12,40 11,50 12,10 12,25
ÚT 11,50 11,30 12,40 12,25 12,10
ST 11,30 12,40 11,50 12,10 12,25
ČT 12,45 11,50 12,10 12,30 13,05
11,30 11,50 12,40 12,10 12,25