Pokračujeme v distančním vzdělávání

Vážení rodiče,

na základě dostupných informací MŠMT a MZ nás zcela jistě čeká ještě několik týdnů distanční výuky. Tato situace není jednoduchá pro nikoho z nás.

Naši učitelé se stále zdokonalují v tom, jak učit on-line, hledají co nejvhodnější metody výuky. Jsme si vědomi toho, že situace není jednoduchá ani pro vás, proto jsme vám nabídli možnost kopírování materiálů ve škole, stejně jako možnost zapůjčení notebooků, jsme k dispozici pro osobní konzultace.

K tomu, aby on-line výuka byla co nejefektivnější, je důležité dodržovat nastavená pravidla, která jsou přehledně zpracovaná v přiloženém letáku.

I nadále nabízíme dětem možnost stravování za dotovanou cenu. Výdej obědů je možný do vlastních jídlonosičů od 11h do 12h u zadního vchodu do jídelny. Jídlonosič je nutné donést od 7h do 8h.

Rozhodnutím MŠMT se funkční období členů školské rady prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

 

Děkujeme vám za podporu a součinnost při vzdělávání vašich dětí

RNDr. Michaela Bubíková, ředitelka školy