Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

na základě informací MŠMT naše školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Máte-li zájem, aby vaše dítě odebíralo obědy ze školní jídelny v týdnu od 19. do 23.10., nahlaste se u vedoucí školní jídelny v pátek 16.10. do 12.30 hodin.

Výdej obědů je možný do vlastních jídlonosičů od 11h do 12h u zadního vchodu do jídelny. Jídlonosič je nutné donést od 7h do 8h.

Dodržujte hygienická nařízení – ochrana nosu a úst, dezinfekce rukou a rozestupy minimálně 2 metry.

RNDr. Michaela Bubíková