Akce v listopadu a prosinci – MŠ

6.11. od 8:30
Logopedická depistáž v mateřské škole (4.11. platba za logopedickou depistáž 80,- Kč za každé dítě v MŠ)

15.11. v 10:45
„Krakonošovo spadlé listí“ – divadelní představení v MŠ

Podzimní tvoření – draci

Edukační program „Čekání na zlaté prasátko“ – Muzeum Šlapanice
26.11. třída „Berušky“
28.11. třída „Motýlci“
Odjezd z Kobylnic do Šlapanic bude vždy v 8:40, příchod dětí do MŠ je potřeba nejpozději do 8:00. Děti budou před odjezdem svačit.
S sebou: batůžek s pitím, případně sladkost nebo ovoce

4. 12. v 8:30
Fotografování dětí v MŠ

5.12.
Mikulášská nadílka

13.12. od 16:00
Zpívání u vánočního stromu + vánoční dílny

17.12. v 16:00
Vánoční besídka s posezením u stromečku

18.12. v 14:30
Předvánoční setkání se seniory (tř. Berušky)