Akce v listopadu – ZŠ

8.11.
V 8.00: fotografování
V 10.30: Listování – čteme dětem

11.11.
Hodina angličtiny s rodilým mluvčím – ve 3., 4. a 5. ročníku

12.11.
Hovorové hodiny pro rodiče

19.11.
Soutěž ve florbalu v Bílovicích

21.11.

Začátek výuky plavání – 3. a 4. ročník

23.11.

Soutěž ve florbalu v Jiříkovicích