Výsledky zápisu do MŠ

V souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační čísloRozhodnutíRegistrační čísloRozhodnutí
M 01/24přijat/aM 11/24přijat/a
M 02/24přijat/aM 12/24nepřijat/a
M 03/24přijat/aM 13/24přijat/a
M 04/24přijat/aM 14/24přijat/a
M 05/24přijat/aM 15/24přijat/a
M 06/24nepřijat/aM 16/24přijat/a
M 07/24nepřijat/aM 17/24přijat/a
M 08/24přijat/aM 18/24přijat/a
M 09/24nepřijat/aM 19/24přijat/a
M 10/24přijat/aM 20/24nepřijat/a

Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude vydáváno v pondělí 3.6. 2024 od 14:00 hod. do 15:00 hod. v budově základní školy. Zvoňte prosím na ředitelku školy.

V Kobylnicích, dne 28.5.2024

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy