Výsledky zápisu do 1. ročníku

V souladu s ustanovením § 36, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační čísloRozhodnutí
01/24přijat/a
02/24přijat/a
03/24přijat/a
04/24přijat/a
05/24přijat/a
06/24přijat/a
07/24přijat/a
08/24přijat/a
09/24přijat/a
10/24přijat/a
11/24přijat/a
12/24přerušení řízení
13/24přijat/a
14/24přerušení řízení

V Kobylnicích, dne 26. 4. 2024

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy