Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice oznamuje, že vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, na 18.11. 2022 ředitelské volno.

V Kobylnicích, 31.10.2022

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy