Akce v říjnu v ZŠ

6.10.
Výlet do Prahy (3., 4. a 5. ročník), Brno v pověstech (2. ročník)

11.10.
Čtení – p. Bittnerová (3., 4., a 5. ročník)

20.10.
Dravci (celá škola)

26. a 27.10.
Podzimní prázdniny