Výsledky zápisu do MŠ

V souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační čísloRozhodnutíRegistrační čísloRozhodnutí
M 01/22nepřijat/aM 14/22přijat/a
M 02/22přijat/aM 15/22přijat/a
M 03/22přijat/aM 16/22přijat/a
M 04/22přijat/aM 17/22přijat/a
M 05/22nepřijat/aM 18/22přijat/a
M 06/22nepřijat/aM 19/22nepřijat/a
M 07/22nepřijat/aM 20/22nepřijat/a
M 08/22přijat/aM 21/22přijat/a
M 09/22přijat/aM 22/22přijat/a
M 10/22přijat/aM 23/22přijat/a
M 11/22nepřijat/aM 24/22nepřijat/a
M 12/22nepřijat/aM 25/22přijat/a
M 13/22nepřijat/aM 26/22přijat/a

Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude vydáváno v pondělí 6.6.2022 od 15 do 16 hod v budově základní školy. Zvoňte, prosím, na ředitelku školy.

V Kobylnicích, dne 31.5.2022

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy