Organizace prvního týdne v základní škole

Úterý 1.9.

  • ranní družina bude v provozu od 6:30 hod
  • slavnostní zahájení nového školního roku: 8:00 – 8:30 hod
  • od 8:30 hod se koná třídní schůzka pro rodiče prvňáčků
  • v 8:30 hod žáci školy odchází domů nebo čekají na oběd ve ŠD
  • pro pobyt ve ŠD musí mít dítě potvrzení od rodičů s přesným časem odchodu domů

Středa 2.9., čtvrtek 3.9., pátek 4.9.

  • první a druhý ročník bude mít 4, ostatní ročníky 5 vyučovacích hodin se svojí třídní učitelkou

Od pondělí 7.9.

  • výuka podle rozvrhu

Všichni žáci mají na úterý 1.9. přihlášený oběd. Pokud dítě na oběd nepůjde, oběd se musí odhlásit do pátku 28.8.2020.

 

 

V Kobylnicích, 20.8.2020

RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy