Výsledky zápisu do MŠ

V souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační číslo

Rozhodnutí

Registrační číslo

Rozhodnutí

M 01/20

přijat/a

M 17/20

přijat/a

M 02/20

přijat/a

M 18/20

nepřijat/a

M 03/20

nepřijat/a

M 19/20

nepřijat/a

M 04/20

nepřijat/a

M 20/20

přijat/a

M 05/20

nepřijat/a

M 21/20

nepřijat/a

M 06/20

přijat/a

M 22/20

přijat/a

M 07/20

přijat/a

M 23/20

přijat/a

M 08/20

přijat/a

M 24/20

nepřijat/a

M 09/20

přijat/a

M 25/20

přijat/a

M 10/20

nepřijat/a

M 26/20

přijat/a

M 11/20

přijat/a

M 27/20

přijat/a

M 12/20

nepřijat/a

M 28/20

přijat/a

M 13/20

nepřijat/a

M 29/20

nepřijat/a

M 14/20

nepřijat/a

M 30/20

nepřijat/a

M 15/20

přijat/a

M 31/20

nepřijat/a

M 16/20

nepřijat/a

M 32/20

nepřijat/a

V Kobylnicích, dne 26.5.2020                                                          RNDr. Michaela Bubíková

                                                                                                                          ředitelka školy

Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude vydáváno ve čtvrtek 28.5. 2020 od 16 do 17 hod v budově základní školy. Zvoňte, prosím, na ředitelku školy.