Akce v březnu – ZŠ

6.3.
Návštěva Muzea ve Šlapanicích – 4. ročník

9.3.
Hodina angličtiny s rodilým mluvčím – ve 3., 4. a 5. ročníku

11.3.
Návštěva Moravské galerie – 5. ročník

18.3.
Den otevřených dveří naší školy

20.3.
Návštěva Moravské galerie – 3. ročník

25.3.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastní turnaje ve vybíjené a v deskových hrách

31.3.
Žáci 3., 4. a 5. ročníku se zúčastní soutěže v pohybových skladbách