Akce v lednu – ZŠ

9., 16., 23. a 30. 1.
Plavání žáků 3. a 4. ročníku

8.1.
Divadlo Radost v Brně – celá škola

14.1.
Hovorové hodiny pro rodiče

20.1.
Hodina angličtiny s rodilým mluvčím – ve 3., 4. a 5. ročníku

30.1.
Návštěva Planetária – žáci 5. ročníku

31.1.
Pololetní prázdniny