Organizace prvního týdne – ZŠ

Všichni žáci mají na pondělí 2.9. přihlášený oběd. Pokud dítě na oběd nepůjde, oběd se musí odhlásit do pátku 30.8.2019.

Pondělí 2.9.

  • ranní družina bude v provozu od 6:30 hod.
  • slavnostní zahájení nového školního roku: 8:00 – 8:30 hod.
  • od 8:30 hod. se koná třídní schůzka pro rodiče prvňáků
  • v 8:30 hod. žáci školy odchází domů nebo čekají na oběd v ŠD
  • pro pobyt v ŠD musí mít dítě potvrzení od rodičů s přesným časem odchodu domů

Úterý 3.9. a středa 4.9.

  • první třída bude mít 4 vyučovací hodiny se svojí třídní učitelkou, 5. hodinu bude ŠD
  • ostatní třídy budou mít 5 vyučovacích hodin se svojí třídní učitelkou

Čtvrtek 5.9. a pátek 6.9.

  • výuka bude probíhat podle rozvrhu (5. třída bez 6. vyučovací hodiny ve čtvrtek 5.9.)