Výsledky zápisu do MŠ

V souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační číslo

Rozhodnutí

Registrační číslo

Rozhodnutí

M01/19

přijat/a

M15/19

nepřijat/a

M02/19

nepřijat/a

M16/19

nepřijat/a

M03/19

přijat/a

M17/19

přijat/a

M04/19

nepřijat/a

M18/19

nepřijat/a

M05/19

nepřijat/a

M19/19

přijat/a

M06/19

nepřijat/a

M20/19

nepřijat/a

M07/19

nepřijat/a

M21/19

přijat/a

M08/19

přijat/a

M22/19

přijat/a

M09/19

přijat/a

M23/19

nepřijat/a

M10/19

přijat/a

M24/19

přijat/a

M11/19

přijat/a

M25/19

nepřijat/a

M12/19

nepřijat/a

M26/19

přijat/a

M13/19

přijat/a

M27/19

přijat/a

M14/19

přijat/a

V Kobylnicích, dne 20.5. 2019
RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy

Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude vydáváno dne 24.5. 2019 od 6:30 do 11:30 hod v kanceláři mateřské školy.