Zápis do 1. ročníku

V souladu s ustanovením § 36, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 pod přidělenými registračními čísly.

Registrační číslo Rozhodnutí

01/19

přijat/a

02/19

přijat/a

03/19

přijat/a

04/19

přijat/a

05/19

přijat/a

06/19

přijat/a

07/19

přijat/a

08/19

přijat/a

09/19

přijat/a

10/19

přijat/a

11/19

přijat/a

12/19

přijat/a

13/19

přijat/a

14/19

přijat/a

15/19

přijat/a

16/19

přijat/a

V Kobylnicích, dne 23.4. 2019
RNDr. Michaela Bubíková
ředitelka školy